Vršna trulež plodova rajčice i paprike

Vršna trulež se često javlja na paprikama i rajčici. Osim na ove dvije kulture, može se javiti i na patlidžanu i dinjama.

To nije bolest već se radi o fiziološkom poremećaju. Najčešće nastaje za vrijeme sušnih razdoblja ili pak prekomjrene vlage, a glavni uzrok je nedostatak kalcija u biljci.

Vršna trulež se pojavljuje uz vrhove mladih plodova u vidu malih vodenastih zona, koje se brzo povećavaju i tamne. Često povrćari ove prve simptome zamijene s plamenjačom jer su vrlo slični. Kasnije, na mjestu koje je zahvaćeno vršnom truleži nastaju ulegnuća smeđe do crne boje. Na kraju se na odumrlo tkivo nasele saprofitske gljivice pa se zahvaćena zona ploda osuši.

Nastaje kao posljedica fizioloških poremećaja u usvajanju kalcija. Pojavljuje se na kiselim tlima koja imaju manjak kalcija kao ili je njegovo usvajanje iz tla otežano. Takvi uvjeti obično nastaju kada je tlo suho, kada nakon suše padnu obilnije oborine ili kada se prekasno počne navodnjavati.

Korijen usvaja kalcij u vidu vodene otopine i putem žila ga transportira u ostale dijelove biljke. U biljci je on gotovo nepokretan i ne može se premještati iz jednog dijela u drugi. Zbog toga se simptomi njegovog nedostatka pojavljuju na najmlađim dijelovima, a to su plodovi u razvoju.

Primjenom folijarnih gnojiva koja sadrže kalcij izbjegava se pojavljivanje vršne truleži plodova. Važna je preventivna primjena, odnosno prije nego nastupe simptomi.

Proizvod Vibrocalcite plus je odličan preparat vrlo bogat kalcijem, a primjenjuje se preko listova. Primjena je svakih 15 dana. Proizvod stvara tanku pepeljastu prevlaku, koju bilja kvalitetno usvaja. Doza je 1,5 kg/ha ili koncentracija 0,5 %.