Što je to Medna rosa?

Medna rosa ili medič je naziv za slatku tekućinu koju stvaraju neki insekata (lisne i štitaste uši, štitastih moljaca, lisne buhe i dr.) na biljkama.

Ta slatkasta ljepljiva izlučevina nastaje na mjestima ishrane insekata. Pošto se ne iskorištavaju svi dijelovi biljnih sokova u procesu probave insekata, dio njih (šećeri) se izlučuju kao višak. Kod velikog napada insekata, dolazi do masovne pojave medne rose. Sitne kapljice spajaju se i često prekrivaju cijele površine biljaka (listovi, stabljike, plodovi).

Kada gledamo insekte izbliza, možemo vidjeti kako insekti na svom zatku luče mednu rosu, te se tako oslobađaju viška ugljikohidrata (šećera). Ta izlučevina sama po sebi nije štetna, ali ona uzrokuje niz povezanih problema, koji utječu na procese i zdravlje biljke.

Kapljice medne rose skupljaju mravi kao hranu za sebe i svoje potomke. Stoga, prisutnost mrava na biljkama je jedan od prvih znakova da je biljka napadnuta lisnim ušima. Sami mravi također ne prave štetu na biljci, ali s druge strane oni brane uši (kao izvor njihove hrane) od drugih kukaca, kao na primjer bubamara ili božja ovčica (Coccinellidae Latreille). Bubamara je poznata kao veliki predator, koji se hrani lisnim ušima (nešto poput lava u preriji). Mravi tjerajući bubamare, osiguravaju sebi hranu, ali utječu da to da se populacija lisnih uši povećava a time i šteta na biljkama.

Slatki gusti ljepljivi sok na biljkama može biti izvor hrane i mikroorganizmima poput gljive Čađavice (Capnodium Citri). Ona ne ulazi u biljku i napada je, ali njen razvoj uzrokuje pojavu tamnog micelija na površini biljaka. Taj gusti neproziran sloj micelija smanjuje proces fotosinteze i rast biljke, te umanjuje prinos i kvalitetu plodova.

No, medna rosa nije isključivo vezana kao negativna pojava. Opće je poznato da pčele za pravljenje meda sakupljaju nektar sa cvijeta, a manje se zna, da one sabiru i druge slatke sokove poput medne rose. Med nastao od medne rose naziva se medun ili medljikovac. U odnosu na nektarov, med od medne rose ima mnogo više vitamina i minerala, tamnije je boje i ima bolju cijenu.