Rezidba voćaka

Rezidba voćaka provodi se prije kretanja vegetacije.

U rezidbi koristimo alat poput škara i pile, gdje uklanjamo suhe, oštećene i bujne grane. Prilikom uklanjanja grana pazimo da krošnja bude prozračna. Grane koje su preblizu uklanjamo i ostavljamo one koje na sebi imaju rodne pupove.

Od grana koje ostanu,  formiramo uzgojni oblik.

Rezidbom voćaka povećava se rodnost i kvaliteta plodova, a i sama berba je olakšana. No, pogrešnom rezidbom može doći do neželjenih posljedica. Kod većine voćaka rodni pupovi se kreiraju na dvogodišnjim granama, pa stoga treba paziti da takve grane ne uklanjamo u većini, jer će nam izostati rodnost.

Kod voćaka koje znaju imati gustu krošnju, pojavljuje se jaka cvatnja i stvaranja previše plodova, koji su na kraju sezone sitni. Takav problem dijelom rješavamo rezidbom, gdje uklanjamo dio krošnje. Time stvaramo uvjete da biljka na preostaloj krošnji stvori velike ujednačene plodove.

Alat koji koristimo u rezidbi potrebno je dezinficirati, kako bi spriječili prenošenje bolesti u nasadu.