AGROVIT 20 kg

AGROVIT 20 kg

94.82 

Agrovit je lako primjenjivo prirodno hranjivo, stimulator rasta i razvoja biljaka, te poboljšivač strukture tla.

Unesen u zemlju dugoročno osigurava visoke prinose kvalitetnih biljaka uz očuvanje prirodnih karakteristika okruženja. U potpunosti neotrovan za čovjeka, životinje i biljke. Korišten u više vegetacijskih sezona značajno poboljšava plodnost tla uz povrat njegovih prirodnih karakteristika. Agrovit je vodonetopiv proizvod visoko djelotvornih bioaktivnih tvari, dobiven biološkom razgradnjom biljnog materijala te fizikalnom aktivacijom minerala. Značajno utječe na rast, razvoj, kondiciju i kvalitetu uzgajanih biljaka.

Kategorija:

Agrovit je lako primjenjivo prirodno hranivo, stimulator rasta i razvoja biljaka te poboljšivač strukture tla.

Agrovit unesen u zemlju dugoročno osigurava visoke prinose kvalitetnih biljaka uz očuvanje prirodnih karakteristika okruženja. U potpunosti neotrovan za čovjeka, životinje i biljke. Korišten u više vegetacijskih sezona značajno poboljšava plodnost tla uz povrat njegovih prirodnih karakteristika. Agrovit je vodonetopiv proizvod visokodjelotvornih bioaktivnih tvari, dobiven biološkom razgradnjom biljnog materijala te fizikalnom aktivacijom minerala. Značajno utječe na rast, razvoj, kondiciju i kvalitetu uzgajanih biljaka.

Visoka djelotvornost Agrovita u području rizosfere osigurava mikrobima korijena i tla izuzetne efekte aktiviranja pasivnih hraniva te boisintezu faktora razvoja i rasta bilja. Uz efikasnu stimulaciju djelovanja mikroflore i faune u području korijenskog sustava Agrovit poboljšava strukturne karakteristike tla, povećanjem kapaciteta upijanja i vezivanja vlage i plinova posredstvom formiranja čvrstih aglomerata gline i huminskih kiselina. Uz organske i bioaktivne komponente Agrovit sadrži široku lepezu mikro elemenata.

Agrovit vezuje i blokira štetno djelovanje zagađivača iz okoliša i utječe na njihovu biološku razgradnju.

Agrovit se u tlo unosi svake četvrte vegetacijske sezone uz signifikatno smanjenje unosa konvencionalnih gnojiva te bitnog smanjenja korištenja uobičajenih sredstava za zaštitu.

Agrovit u u tlo unosimo u dva navrata. Na kraju aktivne vegetacije (jesen) unosi se 70% potrebne doze, a ostatak od 30% unosi se neposredno prije početka aktivne vegetacije (proljeće). Postupak se ponavlja nakon završetka tri vegetacijska razdoblja.

PROSJEČNI* SASTAV AGROVITA

pH 10%-tne vodene otopine 6,0 – 7,5
Sadržaj vode 5 – 8 %
Organska tvar 10 – 20 %
Dušik-ukupni (N) 1,5 – 2,2 %
Fosfor (P205) 0,2 – 0,5 %
Kalij (K2O) 2,5 – 4,0 %
Kalcij (CaCO3) 8,5 – 9,5 %
Magnezij (MgCO3) 5,5 – 6,0 %
Željezo (Fe2O3) 2,0 – 2,5 %

 

UZGOJ POVRTLARSKIH KULTURA

Pakiranje od 0,5 kg namjenjeno je za površinu od 10 m². Proizvod se razbacuje po tlu. Preporučuje se miješanje sa zemljom radi bržeg djelovanja.

UZGOJ VOĆAKA

a) SADNJA

Na dno sadnog mjesta ravnomjerno se rasporedi 40% utvrđene količine zrelog stajnjaka – komposta – briketiranog stajskog gnojiva te se na taj sloj rasipa 40% utvrđene doze Agrovita. Zatim se unese sloj rahle zemlje i unese sadnica koja se zatrpa sipkom zemljom. Na pokriveni korijenski sustav nasipa se ostatak organske komponente (60% ) te ostatak od 60% utvrđene doze Agrovita.

b) RAZVIJENE TRAJNICE

Kod oplemenjivanja tla oko razvijenih voćaka analizom utvrđena količina Agrovita unosi se u količini 70% utvrđene doze nakon završetka aktivne vegetacijske sezone kružno oko stabla u radijusu peterostruke debljine stabla u traci širine 7-10 cm. Ostatak Agrovita unosi se na isti način neposredno prije početka aktivne vegetacije. Prosječna doza Agrovita iznosi od 180-220 g/sadnica, dok kod razvijenih voćaka ta količina iznosi 220-420 g/voćka.

Pakiranje: 20 kg.

Proizvod je namijenjen profesionalnim poljoprivrednicima, koji žele stvoriti optimalne uvjete u tlu za rast i razvoj biljke, te postizanje visokih pronosa.

Dodatne informacije

Težina 20.2 kg

Povezani proizvodi

Newsletter Subscribe

x