Prihrana eko gnojivima višegodišnjih nasada

Vrijeme za gnojidbu višegodišnjih nasada je pred vegetaciju. Sami višegodišnji nasadi imaju dublji i razvijeniji korijen, što znači da je potrebno više vremena da se gnojiva pripreme za usvajanje.

Svako ekološko gnojivo ima u sebi sirovine koje su organskog porijekla, ali aktivacija sastavnica ovisi o tlu i procesima u njemu, te vremenu da se pokrenu procesi. Gnojiva se sastoje od peleta i granula, koje su u suhom obliku. Za njihovu aktivaciju potrebna je voda, djelovanje mikroorganizama tla i vrijeme. Procjena je da treba otprilike 60 dana da se hranjiva iz gnojiva jednoliko razgrade i rasprše u zoni korjena. Stoga, vrijeme primjene samih hranjiva pred vegetaciju ovisi da li će biljke imati na dovoljno hranjiva na raspolaganju.

Bitno je da se brinemo da količine hranjiva koje smo iznjeli iz nasada kroz urod, lisnu masu i grane, vratimo nazad u tlo.

Zbog svog sastava ekološka gnojiva poput proizvođača Grena imaju pozitivan utjecaj na opće procese u tlu, gdje nakon niza godina upotrebljavanja dolazi do povećavanja udjela humusa, brojnosti mikroorganizama i kolutiućavaca (gliste) u tlu, što sve pak podiže kvalitetu nasada.