Obrada zemlje – ORANJE

U mom vrtu provedena je obrada zemlje oranjem. Koristio sam plug, koji nema sposobnost dubokog ulaska u dubinu. Pošto sam pobornik da se tlo ne izokreće, površinu sam obradio površinskim oranjem, što mi je i bila zamisao.

Kada govorim o zastupanju obrade tla gdje se ne intervenira izokretanjem zemlje, onda ovdje moram pojasniti zašto. U samom tlu žive mikroorganizmi, koje dijelimo na aerobne i anaerobne. Aerobni se nalaze na površinskom dijelu, te oni za svoj rast trebaju imati pristup zraku, dok za razliku anaerobni žive bez pristupa zraku i oni se nalaze u dubljim slojevima. Kod oranja dolazi do rotacije i izokretanja slojeva zemlje, a time i do dovođenja mikroorganizama tla u nepovoljne uvjete. Mikroorganizmima tla potrebno je neko vrijeme da se oni ponovno namnože u novim uvjetima, a to utječe na samo opadanje plodnosti tla. Kroz dugi niz godina, malo pomalo tlo je sve izmorenije i dovedeno je u moment kada je količina mikroorganizama niska, što ima usporeniju razgradnju organske tvari, te smanjenje količine humusa. Narušava se struktura tla i ono postaje teže obradivo i  manje pogodno za rast biljaka i provođenje poljoprivredne djelatnosti.

Stoga, zastupnik sam da se tlo rahli, gdje dolazi do razbijanja zbijenog sloja, ali opet da tlo ne izokrećemo. U svijetu je takav tip obrade pod nazivom “no till”, a kod nas je zadnje vrijeme isto moguće pronaći parcele, koje se obrađuju takvim načinom.

Nakon obrade tla, planiram obaviti frezanje, gdje ću tlo pripremiti za proljetnju sadnju povrtnih presadnica.