Mehaničko suzbijanje korova u eko nasadu

Suzbijanje korova u ekološkom uzgoju za sada je moguće samo mehaničkim putem. Rade se određeni herbicidi na bazi kiselina (pelargonska kiselina), koji će fizički paliti korov putem agresivne kiseline, ali za sada EU zakonodavstvo to još ne dozvoljava.

Dok se ne smisli bolji način, za sada imamo učinkoviti mehanički način obrade tla, kao oblik suzbijanja korova u nasadu. Na manjim površinama koristimo uređaje poput sječiva, a radi se o vrlo jednostavnim alatima, koji se sastoji od drške i sječiva (naoštrenog metalnog noža). Na većim površinama nastavak za traktor bi bio pačje noge. Efekt je na korove isti, gdje režemo/čupamo mlade korove i čistimo nepoželjnu vegetaciju korova u našem nasadu. Nož oba alata prolazi plitkim površinskim slojem tla, uslijed čega se korova uništavaju.

Rad s ručnim alatom za vrt je jednostavan. Povlačimo uređaj prema sebi, i njime siječemo/čupamo mlade korove iz zemlje. Ako je tlo lagano vlažno, alat prolazi kroz površinski sloj zemlje. Alat mora biti oštar, kako bi bio djelotvorniji. Sam alat je vrlo lagan, te se njime može vrlo dobro čistiti korov oko biljaka u uzgoju, odnosno brže nego s motikom. Kod posjedovanja takvog alata, treba paziti na razmak sadnje biljaka, kako bi kasnije lakše mogli održavati nasad (borba s korovom).