Maska u zaštiti od zemljišnih štetnika

Maska je proizvod kojeg koristimo za zaštitu bilja od zemljišnih štetnika. Zamljišni štetnici u uzgoju povrća i drugih kultura znaju činiti značajne štete. Govorimo o štetnicima kao žičnjaci, grčice hrušta, rovci i drugi. Gomoljaste kulture poput krumpira i batata su posebno osjetljive, jer žičnjaci prave rupe i uništavaju gomolje, koji gube tržišnu vrijednost.
Proizvod Maska je repelent, koji svojim mirisnim djelovanjem u tlu odbija štetnike od biljke. Dozvoljen je i u ekološkom uzgoju. Primjenjuje se po tlu prije sjetve i sadnje, gdje se ukopava u zonu korjena. Nakon primjene štiti biljku više od 4 mjeseca. Proizvod je učinkovit i na puževe. Biljke u tlu gdje je primjenjena Maska brže rastu i ulaze u fazu plodonošenja.

Doza je 100 kg/ha za zaštitu od žičnjaka. Za zaštitu od grčica, rovca i puževa doza je 200 kg/ha.

Proizvod ima ugodan miris, jer je dobiven od macerata raznih biljnih kultura is skupine štitarki i lukova, no taj miris je vrlo neugodan za zemljišne štetnike.

U istraživanju na Fakultetu agrobitehničkih znanosti u Osijeku, dokazano je da proizvod djeluje vrlo povoljno i na tlo, odnosno na povećanje bioraznolikosti u tlu. Istraživanje je pokazalo da u tlu dolazi do promjena udjelu zastupljenosti organizamama, pa su tako negativni fitoparaziti smanjili svoj udio, a došlo je do povećanja udjela omnivora, predatora, fungivora i bakteriovora.