Kretanje vegetacije u nasadu vinove loze

U mjesecu travnju počinje pupanje vinove loze, te započinje novi vegetacijski ciklus. Prva faza kretanja vegetacija je pojava vunastog pupa, što je pokazatelj aktivacije. Do te faze loza je porezana, zavezana na armaturu, te je proveden tretman zimske zaštite.

U fazi vunastog pupa još je moguće provesti zimsku zaštitu, no kako se pup otvara tak otreba paziti na dozaciju i smjernice u uputama.

Kretanjem vegetacije razvija se lisna masa. Mogući problemi u narednom razdoblju mogu biti pojava mraza, uslijed čega može doći do smrzavanja novih izboja.

Na početku mjeseca svibnja započinje potreba zaštite vinove loze od bolesti. Lisna masa je već dovoljna da se može na nju nanjeti prvo škropivo.