Prihrana za list

Biljka usvajaju hranjiva preko korijena ali i preko lista. Iskorištenje hranjiva preko lista je sedam puta veće nego putem korijena, te zbog tog svojstva, lisna prehrana je brža i ekonomičnija (ne i zamjenska za osnovnu gnojidbu).

Upijanje hranjiva preko lista je u rasponu od nekoliko sati do nekoliko dana. Dušik se usvaja vrlo brzo (50% za 2 sata), kalij malo sporije (50% za 24 sata), a fosfor još sporije (50% za 5-6 dana), zato je poželjno da nakon lisne prihrane ne pada kiša nekoliko dana, kako bi se sva hranjiva usvojila. Lisnu prihranu koristimo u razmacima od 14 dana, kako bi se sva primijenjena hranjiva jednoliko usvojila.

Biljka preko lista usvaja makro i mikro elemente, kao i aminokiseline. Bitno je poznavati potrebu biljke za hranjivima, te u kojoj je fazi razvoja biljka, jer su potrebe za određenim elementima različiti tijekom sezone. U fazi cvatnje i stvaranja plodova, biljke trebaju najveću količinu hranjiva, stoga je u tim fazama biljke preporučena folijarna primjena.

Prikazujemo 1–15 od 19 rezultata

Newsletter Subscribe

x