Insekti napadaju

Sada su savršeno uvjeti za razvoj insekata, pa samim time i za njihovo hranjenje na biljkama koje uzgajamo. Svojim povećanim populacijama sami insekti čine značajne štete. Ako ih ne primijetimo na vrijeme, te ako ne reagiramo, postoje velike mogućnosti da insekti naprave značajnu štetu. Upotreba prirodnih insekticida pomaže nam u borbi sa njima. Smanjujemo njihovu populaciju ispod praga štetnosti a ne činimo štetu okolišu i nama samima.