Gnojidba i zaštita češnjaka od češnjakove muhe

Postupak gnojidbe i zaštite češnjaka je isti postupak, u kojem jednom radnjom osiguravamo hranjiva za razvoj biljaka a istodobno štitimo češnjak od napada češnjakove muhe.

U tlo se unašaju organska gnojiva bogata dušikom, fosforom, kalijem, mikroelementima, fulvinskim i huminskim kiselinama, čime se povećava hranidbena vrijednost tla, povećavaju se organski spojevi u tlu, stvaraju se povoljni uvjeti za razvoj pozitivnih mikroorganizama tla, uspostavlja se pravilan vodo-zračni odnos, a to sve na kraju stvara bolje i kvalitetnije tlo, u kojem će rasti naše zasađene biljke. Za osnovnu gnojidbu koristimo ekološka peletirana gnojiva. U mom slučaju koristio sam Grena gnojiva sastava 3.8.8. i 9.1.1.

Češnjakova muha je maleni kukac koji odlaže jaja na mlade biljke češnjaka u proljeće. Prvi let muhe zabilježen je već u veljači, čak na temperaturama od samo 2 C stupnja. Mnogi misle da je napad štetnika samo kada su temperature ugodne našem tijelu, no u ovom slučaju štetnik napada naše češnjake vrlo rano.

Ličinke muhe obično izjedaju mlado i svježe tkivo češnjaka, ubušuju se u stabljiku i glavicu, nakon čega dolazi do žučenja centralnog lista i usporavanja u rastu. Takav češnjak često propada.

Neem cake koristimo kao gnojivo, koje posipavamo po tlu, miješamo s zemljom uoči sadnje režnjeva češnjaka. Neem cake djeluje repelentno i insekticidno na samu muhu, te je drži podalje od našeg nasada češnjaka. Preparat je u potpunosti prirodan, nema rezidua, a naše biljke rastu zdrave i stvaraju lijepe prinose.