Genox agro u rezidbi voćaka

Peroksidi su tvari dozvoljene za uporabu u ekološkom uzgoju. Njihova karakteristika je da imaju visoku reaktivnost, a u potpunosti su ekološki prihvatljivi jer se raspadaju na vodu i kisik, te nema ostataka rezidua. Učinkovitost im je vrlo visoka a zbog načina djelovanja nema mogućnosti nastanka otpornosti mikroorganizama na sam preparat.

Jedan od proizvoda na bazi peroksidnih spojeva je i Genox agro. Njegova primjena je vrlo široka, te posjeduje i dozvolu za dezinfekciju pitke vode. Koristi se primjenom po površini prskanjem, gdje djeluje već nakon 15 minuta, a sam aktivitet djelovanja je slijedeća 24 sata od primjene, nakon čega se u potpunosti raspada na vodu i kisik. Koncentracija primjene u otopini s vodom je 2-3%.

Period jeseni i zime je razdoblje kada se vrši rezidba višegodišnjih nasada. Tada se škarama i pilama uklanjaju stare, oštećene ili guste grane. Samom rezidbom se krošnja priprema za iduću vegetaciju, gdje je cilj stvoriti prozračnu formu oblika krošnje.

Često se prilikom rezidbe zaboravlja na jedan detalj, a to je da se alat za rezidbu treba dezinficirati. Cilj dezinfekcije alata je smanjenje mogućnosti prenošenja bolesti s bolesnih na zdrava stabla. Sprečavanje se radi pomoću dezinfekcije alata.

Osim dezinfekcije opreme i rana s Genox agrom, s istim preparatom se može izvršiti i zimska zaštita, kojom smanjujemo pritisak patogena iz okoliša u početku vegetacije iduće godine. Zimsku zaštitu se preporuča napraviti prije kretanja vegetacije.