Dezinfekcija alata za rezidbu

Alat za dezinfekciju potrebno je dezinficirati prije njegove upotrebe. Poželjno je provesti i dezinfekciju tijekom rezidbe i na kraju.

Pošto se na površini kore nalaze razne spore gljivica i bakterije, koje mogu biti uzročnici bolesti, pomoću dezinfekcije alata radimo preventivu kako bi izbjegli širenje bolesti u našem nasadu.

Mjesto reza je otvorena rana na biljci, koju ona brzo s kretanjem vegetacije zatvori. No, kada je rana svježa, to je mjesto olakšanog ulaska patogena. Dezinfkecijom alata, smanjujemo mogućnost širenja bolesti unutar nasada.

U dezinfekciji alata koristi se sredstvo Genox agro, u koncentraciji 3%. Genox agro je proizvod na bazi peroksida, koji je dozvoljen u eko uzgoju. Njegovo djelovanje je na sve mikroorganizme, raspada se na vodu i kisik (nema ostataka rezidua), a neškodljiv je za ljude, biljke i životinje i ne postoji mogućnost pojave rezistentnosti.

 

https://youtu.be/hCooPuEEpzg