Bakterioza paprike

Bakterioza paprike

Paprika je jedna od najrasprostranjenijih povrtlarskih vrsta. Najčešće se uzgaja na otvorenom polju, ali također i u zaštićenim prostorima (visoki tuneli, staklenici, plastenici). Podložna je biljnim bolestima uzrokovanim od strane patogenih gljiva i bakterija.

Bakterioze su posebno štetne u uzgoju paprike i utječu na smanjenje količine i kvalitete ploda. Najučestalije se javljaju Pseudomonas syringae pv. suringaeXantomonas campestris subsp. vesicatoria i Ervinia carotvora subsp. sarotvora. Uzročnik bolesti Xanthomonas campestris pv.vesicatoria poznat je pod nazivom bakterioza paprike.

Bolest se javlja u toplim ljetima sa padavinama, ili kod obilnog navodnjavanja tifonima i rasprskivačima. Takvi uvjeti pogoduju širenju bolesti i masovnoj infekciji listova i plodova.

Prve manifestacije uočavaju se na naličju lišća u vidu točkastih pjega sa izdignutim tkivom, što podsjeća na bradavičasta ispupčenja sa tamnijom zonom u centru. Tkivo listova mijenja boju u svijetlo zelenu i žutu, a to tkivo propada i postaje smeđe. Pri višim temperaturama i vlažnosti zraka, pjege se šire, a oboljeli listovi žute i opadaju.

Zaraza se prenosi i na cvjetnu peteljku, a tada cvjetovi i mladi plodovi opadaju, što dovodi do smanjenja prinosa. Na plodovima u okviru pjega javljaju se pukotine koje podsjećaju na kraste što također umanjuje kvalitetu ploda.

 

Preventivne mjere zaštite

Zaštita nasada od Bakterioze paprike moguća je bakrenim preparatima ili peroksidom. Tim pristupom smanjujemo zarazu, ali nema dovoljne učinkovitosti.

Upotreba mikrobioloških preparata poput Organico-a, vrlo dobro rješava napad Bakterioze. Napadnute biljke se u potpunosti oporavljaju, te dolazi do novog porasta listova. Oštećeni listovi su vidljivi na stabljici ali nema nove infekcije.

Proizvod Organico se koristi u dozi 2-4 l/ha, ili u koncentraciji 1% (100 ml/10 L vode). Prska se po listovima svakih 14 dana.